SIRGS

  • Tags icon Web, UX
  • Calendar icon Mar 2018 – Avg 2018

O PROJEKTU

SIRGS predstavlja Savez Inženjera Rudarstva i Geologije Srbije sa sedištem u Beogradu.

Za njih sam stvorio moderan web sajt koji u potpunosti zadovoljava potrebe njegove ciljne grupe. Dizajn je jednostavan sa intuitivnim UX-om. Slobodno mogu da kažem da sam uspeo da im dostavim zaista konkurentan web sajt koji će im omogućiti sigurno povećanje popularnosti SIRGS-a u budućnosti.

Sajt je dizajniran i izrađen da bude u potpunosti prilagodljiv ekranu uređaja na kojem se gleda, koristeći HTML, CSS, JavaScript, jQuery i PHP.